TSC มีเครื่องพิมพ์ให้เลือกมากมาย Barcode Mobile Printer สำหรับงานหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกคุณสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย:

สามารถเพื่อลดต้นทุนในการจัดเก็บ ปรับปรุงการติดตาม การทรัพย์สิน เพิ่มผลผลิตและเพิ่มผลกำไร จัดการการขายสินค้าและการจัดการการเก็บรักษา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และความถูกต้องปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาล และความถูกต้องของการติดฉลากตามใบสั่งแพทย์ ให้การเข้าถึงพื้นที่ทำงาน และการระบุตัวตนที่ปลอดภัยลดรายการสูญหาย และสูญเสียเวลา เครื่องพิมพ์แบบพกพา
ประหยัดเวลาในการขายตั๋วการขายสัมปทาน และสินค้าสร้างบัตรสะสมคะแนน ความภักดีของลูกค้าบัตรของขวัญและป้ายประจำตัวพนักงาน สนใจเครื่อง Barcode Printer