TSC มีเครื่องพิมพ์ให้เลือกมากมาย สำหรับงานหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกคุณสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย:

สามารถเพื่อลดต้นทุนในการจัดเก็บ ปรับปรุงการติดตาม การทรัพย์สิน เพิ่มผลผลิตและเพิ่มผลกำไร
จัดการการขายสินค้าและการจัดการการเก็บรักษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความถูกต้อง
ปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลและความถูกต้องของการติดฉลากตามใบสั่งแพทย์
ให้การเข้าถึงพื้นที่ทำงานและการระบุตัวตนที่ปลอดภัย
ลดรายการสูญหายและสูญเสียเวลา
ประหยัดเวลาในการขายตั๋วการขายสัมปทานและสินค้า
สร้างบัตรสะสมคะแนนความภักดีของลูกค้าบัตรของขวัญและป้ายประจำตัวพนักงาน