Barcode Scanner สแกนเนอร์บาร์โค้ด (หรือ เครื่องอ่านบาร์โค้ด ) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการอ่านรหัสบาร์โค้ดและส่งข้อมูลที่อ่านได้ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผล ซึ่งประกอบด้วย แหล่งกำเนิดแสง และเซนเซอร์วัดแสง โดยเครื่องอ่านบาร์โค้ดนี้เกือบทั้งหมดมีการทำงานโดยการถอดรหัสที่อ่านได้แล้วนำมาวิเคราะห์ ข้อมูลภาพของบาร์โค้ดที่อ่านมาหรือได้รับจากเซนเซอร์ และส่งข้อมูลของบาร์โค้ดไปยังอุปกรณ์ output หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูล

เครื่องอ่านบาร์โค้ดถูกสร้างขึ้นมา โดยให้มีสามารถในทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่แตกต่างกัน โดยมีการออกแบบให้มีการใช้งานที่ทนทาน สามารถใช้งานทั้งในแวดวงอุตสาหกรรม การผลิตสินค้า ร้านค้าปลีก ระบบคงคลัง การจัดการห้องสมุด ระบบการจัดส่งสินค้า การตรวจสอบชิ้นส่วนที่รับเข้า และยังมีบริการลูกค้าที่หลากหลายเกี่ยวกับ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด สำหรับผลิตภัณฑ์นี้

ปัจจุบัน Barcode Scanner สแกนเนอร์บาร์โค้ด (เราเป็นตัวแทน จำหน่ายเครื่องอ่านบาร์โค้ด ) มีมากมายหลากหลายรุ่น และมีคุณสมบัติฟังก์ชั่นการทำงานที่แตกต่างกันออกไป อยู่ที่ความต้องการของลูกค้า ซึ่งความสามารถที่โดดเด่นคือสามารถอ่านรหัสบาร์โค้ดได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ แม้จะเป็นรหัสบาร์โค้ดที่ยากต่อการอ่าน

นอกจากนี้เครื่องอ่านบาร์โค้ดยังมีสามารถในการเชื่อมต่อผ่านระบบการสื่อสารแบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่าย LAN เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการใช้งานที่สะดวกและเกิดเป็นระบบอัติโนมัติของการดำเนินธุรกิจ เครื่องอ่านบาร์โค้ดเหล่านี้ยังมีโมดูลการสื่อสารที่ทำงานเชื่อมต่อระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยเครื่องอ่านบาร์โค้ดสามารถกำหนดการตั้งค่าเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ ทั้งนี้เครื่องอ่านบาร์โค้ดมีทั้งรุ่นที่เป็นแบบมีสายและแบบไร้สาย แบบตั้งโต๊ะ แบบฝังเคาเตอร์ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Planet Barcode ยินดีให้คำปรึกษา