MAC PAK 2019 อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง วันที่ 5 ตุลาคม 2561

11 กันยายน 2561

ขอเชิญรวมงาน MAC PAK 2019 จังหวัดระยองพร้อมอบรม สัมนา เสริมความรู้ฟรี 8.30 - 16.30 น 

ทีมงานแพลนเนทบาร์โค้ด พร้อมให้คำปรึกษาระบบ Automation ทั้ง Hardware และ Software ค่ะ